Notodden Opplevelser AS starter opp, mars 2023

Telen er avisen for Notodden og Hjartdal. Og den har omtalt oppstarten av Notodden Opplevelser AS. Blant initiativtagerne er Tor Kenneth Andersen, Halvor Evensen, Gøran Flåtin, Lise Hagen, Dag Herbjørnsrud, Jan Reidar Roland, Tommy Torjesen og Dino Tomic. Telen-artikkel 2. mars 2023: www.telen.no/na-har-de-opprettet-selskap-som-skal-la-notodden-blomstre/s/5-75-645381

Utdrag:

Tilfeldigheter førte til at både innflyttere og lokale nå har dannet selskapet Notodden Opplevelser AS. De skal jobbe målrettet mot Notodden som turistby.

Telen møter tre av de som har kastet seg rundt – Dag Herbjørnsrud, Dino Tomic og Lise Hagen. Selskapet ble stiftet lørdag 25. februar, og nå starter arbeidet.

Etablerte seg fort

– Det startet jo med møtet hos NUAS 3. februar, der flere aktører var med. Blant annet bondelaget, Notodden Energi, Telemark Teknologipark, samt flere privatpersoner. Der var det snakk om elbåten til Candela, men vi fant ut at vi måtte få gjort noe mer, sier Dag Herbjørnsrud.

Notodden Opplevelser AS skal være et støtteapparat for næringslivsaktører i hele kommunen, både små og store. Planen er å lage innholdsrike pakketilbud, og virkelig vise det kommunen kan tilby av aktiviteter.

– Det var litt tilfeldig at jeg kom i kontakt med Dag. Han snakket med illustratøren Velibor Stanojevic som har flyttet hit, som jeg kjenner til. Da begynte vi å snakke sammen, og har siden da holdt kontakten, forklarer Dino Tomic, som er ett av styremedlemmene i det nye selskapet.

Vanskelig å være innflytter her

Lise Hagen er en nylig innflytter som nå driver gård på vestsida. For henne kan Notodden være vanskelig å navigere, siden hun ikke vet hva som finnes.

– Som innflytter er det vanskelig å vite hva som finnes. Hvis jeg har tantebarna på besøk blir det en tur på Tuven, og så til Stavkirka. Men hva mer? Hvis man ikke er født her vet man ikke hva som finnes – det er ræva markedsføring. Dag er et veldig motivert menneske som kjører på, og det synes jeg er forfriskende. Dette prosjektet er gull, mener Lise Hagen.

Selskapet ønsker å komme i kontakt med alle som kan være interessert i å bidra på en eller annen måte. Om det er et nyetablert firma, eller et tilbud noen ikke har våget å satse på enda, vil Notodden Opplevelser bidra med støtte og markedsføring.

Skal satse på hele kommunen

– Vi skal satse på hele Notodden kommune, ikke bare sentrum. Notodden skal bli en plass folk ønsker å stoppe og legge igjen penger. Alle i lokalsamfunnet vil være tjent på det. Nå skal vi sette i gang arbeidet, og håper vi får til noe allerede til sommeren, legger Dag til.

De er enige om at det ikke skal så mye til, men at god planlegging og målretta arbeid er viktig. En klar oversikt og skilt kan være en god start, slik at besøkende vet hvor de kan finne hva.

– Vi må bygge videre på det gode arbeidet som allerede er gjort. De må framsnakkes. De store institusjonene som kommunen, og NIA for eksempel har tatt de tunge løftene som vi kan bygge videre på, sier Gøran Flåtin, som også er styremedlem.

Notodden Opplevelser skal være et selskap som er til stede for næringslivet 24/7. Nå ønsker de at alle som driver næring, eller som føler de kan bidra med aktiviteter, bistand eller tilbud, tar kontakt.

– Ressursene som finnes må brukes. Vi er helt åpne for innspill og ideer, og kommer til å utvikle selskapet løpende etter behøv, understreker Dag.»